Katere pelete izbrati?

Katere pelete izbrati?

Peleti so priljubljen način ogrevanja, vendar je izbira med veliko vrstami peletov lahko težka. Na trgu so tako peleti A1 kakovostnega razreda in A2 kakovostnega razreda. Potem poznamo različne pelete glede na vrsto lesa iz katerega so izdelani. Lahko so smrekovi, bukovi ali mešani. 

Pri izbiri peletov je treba upoštevati več dejavnikov, vključno z vrsto lesa, iz katerega so izdelani, kakovostjo izdelave, kurilno vrednostjo in ceno.

Vrste peletov

Poznamo različne vrste peletov glede na vrsto lesa, iz katerega so izdelani. Najpogostejše vrste peletov so:

  • Smrekovi peleti so izdelani iz smrekovega lesa. Imajo dobro kurilna vrednost, vsebnost pepela pa je odvisna predvsem od čistosti surovine in postopka izdelave.

  • Bukovi peleti so izdelani iz bukovega lesa, za katerega je značilna večja gostota kot jo ima smrekov les. Tudi ti peleti imajo dobro kurilno vrednost. Bukovi peleti so pogosto mešani vsaj z majhnim odstotkom smrekovega lesa.

  • Mešani peleti so izdelani iz različnih vrst lesa. Odstotek različnih vrst lesa pa je lahko različen.

Kadar se odločamo za nakup peletov je pomembno tudi katerega kakovostnega razreda so. Poznamo kakovostni razred EN plus A1 in A2. Kakovostni razred zagotavlja določeno raven kvalitete.

Peleti A1 kakovostnega razreda so narejeni iz čistejše surovine, saj je po standardu dovoljeno manj kot 0,7 % pepela, kontrolira pa se tudi vsebnost vlage, trdnost, mehanska obstojnost. Medtem ko kakovostni razred A2 dopušča večjo vsebnost pepela. 

Pri nakupu peletov igra pomembno vlogo tudi cena. Peleti A1 kakovostnega razreda so praviloma dražji in tudi kvalitetnejši. 

Peleti A2 imajo višjo vsebnost pepela, cena je nižja, kljub temu, pa je njihova kvaliteta zadovoljiva.

Pri izbiri peletov ni bistvena vrsta lesa iz katerega so peleti proizvedeni. Pri drvi velja, da so kvalitetnejša tista iz tršega lesa, kot je recimo bukev ali gaber. Pri peletih pa to ne velja. Pri peletih gre namreč za stiskanje žagovine skozi matrico, kar pomeni, da lahko iz lesa smreke proizvedemo pelete z večjo trdoto, kot jo ima sam les smreke.

To je tudi razlog, da vrsta lesa ni tako zelo pomembna pri izbiri peletov. Praviloma pa so najkvalitetnejši ponavadi svetli smrekovi peleti.